Over Toast Literair met Stefaan Goossens

21 jan

Toast Literair met Stefaan Goossens

Hoogtepunten van de po√ęzie uit de Vlaamse Canon, door Stefaan Goossens, hoofd Documentatiecentrum van Po√ęziecentrum vzw.

zondag 21 januari 2024 om 10:30 uur

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letteren stelde een canon op van

50 essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur, die iedereen gelezen zou moeten hebben. Uiteraard bevat die ook een aantal belangrijke dichters zoals Guido Gezelle, Paul Van Ostaijen, Karel Van de Woestijne, Lucebert en Hugo Claus. 

Waarom waren hun dichtbundels en verzen zo vernieuwend? In welke maatschappelijke en literaire context moeten we hen situeren? En worden hun gedichten nog gelezen?

In deze lezing in elk geval wel. Speciale aandacht ook voor “De Oostakkerse gedichten” van Hugo Claus, die prominent deel uitmaken van deze Canon. 

Stefaan Goossens (°76) is germanist (UGent) en werkt bij het Poëziecentrum in ‘t Toreken op de Gentse Vrijdagmarkt, waar hij de leiding heeft van het documentatiecentrum.

En dan volgt onze Nieuwjaarsreceptie voor alle aanwezigen.

En … ALS NIEUWJAARSGESCHENK … voor DAVIDSFONDS-leden : GRATIS TOEGANG –

(mits voorinschrijving) ook voor wie die dag DF-lid wordt !!

Niet-leden :12 €  Afspraak op zondag 21 januari 2024 om 10.30 uur

in de grote zaal van het OCO, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker

Vooraf inschrijven via e-mail naar: davidsfondsoostakker9041@telenet.be of telef. 0497 518918 (Marc)

steeds met vermelding aantal personen

Bijdrage (Nieuwjaarsreceptie inbegrepen): mits voorinschrijving: DF-leden GRATIS, niet-leden € 12

Betaling op rekening van Davidsfonds Oostakker BE71 7374 2412 5469

Prijzen

Meer informatie bij Davidsfonds Oostakker.